Perkara Yang Membatalkan Shalat


Shalat seseorang akan batal apabila ia melakukan/mengalami salah satu di antara hal-hal berikut ini:
 • Bila sala satu syarat atau rukunnya tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan.
 • Mengalami Hadats Kecil atau Besar
 • Terkena najis yang tidak dimaafkan.
 • Terbuka auratnya.
 • Berkata-kata dengan sengaja walau hanya satu huruf tapi yang memberi pengertian.
 • Mengubah niat; misalnya ingin memutuskan shalat.
 • Makan atau minum saat shalat walau hanya sedikit.
 • Tertawa terbahak-bahak.
 • Membelakangi kiblat.
 • Mendahului imamnya dua rukun (jika shalat berjamah).
 • Murtad (keluar dari Islam).
 • Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku’ dan sujud.
 • Bergerak berturut-turut tiga kali seperti melangkah atau berjalan dengan sengaja.

No comments: